access_logo

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍ර‍ථම තොරතුරු බ්ලොග් අඩවිය. අනුග්‍රහය Access.

මතු බිහි වන දැවැන්ත ගොඩනැගිලි සඳහා සවිමත් අත්තිවාරමක් දමාගන්නේ කොහොමද?

 

ටැම් ඉදිකිරීමේ වැඩබිමක් (P1)

 

හැඳින්වීම

ටැම් අත්තිවාරම් (pile foundations) මූලික වශයෙන් පාචිච්චි වෙන්නේ අත්තිවාරමෙන් ඉහළ කොටස් වල (superstructures) බර, දුර්වල, සම්පීඩනය කළ හැකි තට්ටු හෝ ජලය මතින් වඩාත් ශක්තිමත්, වඩා සංයුක්ත, අඩුවෙන් සම්පීඩිත සහ දැඩි, අභ්‍යන්තරයේ පිහිටි පස් තට්ටුවකට හෝ ගල් පෘෂ්ඨයකට පරිවර්තනය කිරීම මගින් අත්තිවාරමේ බලපවත්වන ප්‍රමාණය වැඩි කරමින් තිරස් භාරයන්ට ඔරොත්තු දී සිටීමටයි. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වන්නේ විශාල ආකෘති වලට සහ විශාලවශයෙන් තැන්පත්වීම් සඳහා පොළව නුසුදුසු වන අවස්ථා වලදීයි.

ටැම් අත්තිවාරම්වල බර පිළිබඳ පරීක්ෂණ සාමාන්‍යයෙන් සිදුකරන්නේ , එක්කෝ එම ටැම් වල අවසන් සැලසුම් භාරය (“ඔප්පු කිරීමේ පරීක්ෂණය” - “proof test”) දරා ගත හැකි බව මැනීමටයි. නැතහොත් වැඩිමනත් තොරතුරු ලබාගැනීම මගින් වඩාත් කාර්යක්ෂම සැලසුමක් ("බර-විකෘතිය පිළිබඳ පරීක්ෂණය" - “load-deformation test”) නිර්මාණය කිරීමටයි. සිදුරු කරන ලද හෝ එළවන ලද ටැම් මත, අක්ෂීය හෝ පාර්ශ්වීය (axial or lateral) ධාරිතාව මැන බැලීම සඳහා, ස්ථායි/ නිශ්චල සහ චලනය වන (Static and dynamic) ටැම් බර පිළිබඳ පරීක්ෂණ සිදුකළ හැකියි. අක්ෂීය ධාරිතාව මගින් කියවෙන්නේ යම් ටැමකට දැරිය හැකි සිරස් (ඉහළ/ පහළ) බලය වන අතර, පාර්ශ්වීය ධාරිතාව මගින් කියවෙන්නේ එහි පැති දෙකෙන් යෙදෙන බලය දැරීමේ හැකියාවයි. ස්ථායි පරීක්ෂණ මගින් සිදුවන්නේ ටැම් ගොඩගසා අපමගනය (deflection) මැන බැලීමයි. චලනය වන පරීක්ෂණ මගින් උත්සාහ ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටැම් අපගමනයේ ආයාස තරංග (stress wave) විශ්ලේෂණය භාවිතා කරමින්, චලනය වන භාරයන් නිසා ඇතිවන නිශ්චල ටැම් වල ධාරිතාව සොයා ගැනීමටයි. අක්ෂීය ධාරිතාව මගින් කියවෙන්නේ යම් ටැමකට දැරිය හැකි සිරස් (ඉහළ/ පහළ) බලය වන අතර, පාර්ශ්වීය ධාරිතාව මගින් කියවෙන්නේ එහි පැති දෙකෙන් යෙදෙන බලය දැරීමේ හැකියාවයි. (සාමාන්‍යයෙන් යම් නිශ්චිත උසක සිට බිමට හෙලන බර වැඩි දෙයක්.)

මේ කෙටි ලිපිය මගින් AEL විසින් යොදාගන්නා නිශ්චල භාර (static load) පරීක්ෂණයක් වන O-Cell පරීක්ෂණය ගැන විස්තර සැපයෙනවා.

 

 

O-Cell Test

O-Cell පරීක්ෂණය (P2)

O-Cell පරීක්ෂණය

සම්මානලාභී ඔස්ටර්බර්ග් සෙල් හෝ-සෙල් (Osterberg Cell® හෝ O-cell), නාමය පැවත එන්නේ එහි නිර්මාතෘ ආචාර්ය ජෝජි ඕ. ඔස්ටර්බර්ග් (Dr. Jorj O. Osterberg) ගෙනි. O-cell යනු අත්තිවාරම තුළ සවිකෙරෙන ජලවිද්‍යාත්මක, අධි ධාරිතාවෙන් යුතු, කැපයම් (sacrificial) පැටවීම් මෙවලමක්ය. O-cell එකට යම් බරක් යෙදවෙන විට, එය දිශා දෙකකට (ද්වි-දිශානතියකින්) වැඩ කිරීමට පටන් ගන්නවා. එනම්, උඩින් වූ කප්පාදුවට (shear) ප්‍රතිවිරුද්ධව උඩටත්, අත්තිවාරමෙන් එන ප්‍රතිරෝධනයට එරෙහිව සහ (අදාළ නම්) පැත්තෙන් පිහිටි කප්පාදුවට ප්‍රතිවිරුද්ධව පහළටත් යනාදී ආකාරයටයි.

අත්තිවාරමේ ස්ථාපිත වීම හේතුවෙන්, O-cell භාර පරීක්ෂණය, උඩින් පිහිටි ව්‍යුහමය බාල්ක (overhead structural beams) සහ බැඳ දමන ලද (tie-down) ටැම් වල සීමාවන් වලට කොටු වී නැහැ. ඒ වෙනුවට, O-cell වල සියලු ප්‍රතික්‍රියා පසෙන් සහ / හෝ පාෂාණ පද්ධතියෙන් මෙන්ම පදනම් මූලාංගයෙන්ම (foundation element) ලබා ගන්නවා.

O-cellහි ව්‍යාප්තියට අවශ්‍ය ඍජු මිම්මකට ඉඩ සැලසීම සඳහා සෑම O-cell එකක්ම විශේෂයෙන් සැකසිලා තියෙනවා. දණ්ඩේ ඉහළ චලනය සහ සම්පීඩනය මැන බැලීමෙන්, ඉහළ සහ පහළ දිශානති වලට O-cell චලනය වන ආකාරය නිශ්චය කෙරෙනවා. ස්ථරමය/ තට්ටුමය (stratigraphic) කලාප වෙන් කිරීම සඳහා ආයාස මාපක බොහෝ විට පාචිච්චි වෙනවා. මෙම පරීක්ෂණය මගින් පරීක්ෂණයට ලක්වූ මූලාංගය සහ යටිතලය (subsurface) පිළිබඳ, වගු, ප්‍රස්ථාර, ක්‍රමාංකන ඇතුළත් විස්තරාත්මක දත්ත වාර්තාවක් ලැබෙනවා.

ප්‍රස්ථාර වල පැටවීම් සහ චලන පිළිබඳ දත්ත අඩංගු වන අතර, t-z සහ q-z කට්ටි (plots), ආයාස මාපක (strain gage) භාරය පැතිරීම සහ ඊට සම වන අයුරින් වූ ඉහළින් වන බර කට්ටිය ඇතුළත් වෙනවා.

O-cells 90.7 ටොන්-බලය (ton-force) සිට 2721.55 ටොන්-බලය (903.73 kN සිට 27117.56 kN) දක්වා ධාරිතා පරාසයක් පුරා පැතිරෙනවා. එක් තිරස් තලයක බහුවිධ O-cells භාවිතා කිරීම මගින් දැනට ඇති පරීක්ෂණ ධාරිතාව (available test capacity) සාමාන්‍ය වශයෙන් ඕනෑම භාරයක් ලබාගැනීමට හැකි අයුරින් සැලසුම් කරන්න පුලුවන්. වෙනස් තලවල බහුවිධ O-cells භාවිතා කිරීම මගින්, දණ්ඩක හෝ ටැමක විවිධ අංග, පර්යේෂණ සඳහා වෙන් කරන්න පුලුවන්. O-cell භාවිතය නිසා දඬු සහ ටැම් නිෂ්පාදන වල ගැඹුරු අත්තිවාරම් භාර පරීක්ෂණය, මිළ අධික, වැඩි කාලයක් වැයවෙන, කුඩා පරිමාණයේ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ සිදුකෙරෙන තත්වයක සිට , නවීනතම ක්‍රමවේද භාවිතා වෙන, කෙටි කාලීන, පරිපූර්ණ භාර පරීක්ෂණ දක්වා පරිවර්තනය වී තියෙනවා.

Access Engineering ටැම් අංශය (Piling division), මෑතකදී හැව්ලොක් සිටි (Havelock City) ව්‍යාපෘතියේ 1500mm සහ 1800mm ටැම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම තාක්ෂණය යොදා ගත්තා. බහුවිධ හුලං පිරවිය හැකි ජැක් (multiple inflatable jacks/ Super-jacks) වලින් සමන්විත, විශාල භාර නිපදවිය හැකි “Super Cells” නම් වූ නව පරම්පරාවේ O-cell වර්ගයක් මේ සඳහා යොදා ගැනුණා.

කොන්ක්‍රීට් හෝ යකඩ කුට්ටි යොදා ගන්නා කෙන්ට්ලෙජ් (kentledge) පරීක්ෂණ සහ වෙනත් ටැම් යොදා ගැනීම මගින් ප්‍රධාන ටැම් පටවාගන්නා නැංගුරම් ප්‍රතික්‍රියා (anchor reaction) පරීක්ෂණ වැනි සාම්ප්‍රදායික පැටවීම් පරීක්ෂණ ක්‍රම සමග සැසඳූ විට, මෙම ද්වි-දිශා සුපිරි සෛල (supercells) වල වාසි විශාලයි. ඒවායෙහි උසින් අඩු බව සහ අඩු-බර සහිත සැකැස්ම නිසා, වැඩබිමේදී වඩා පහසුවෙන් ඒවා යොදාගත හැකි වෙනවා. එමගින් කාලය ඉතුරු වී ආරක්ෂාව වැඩි වෙන අතර, පරීක්ෂණ පැටවීම් (test loading) ධාරිතාව අසීමිතව ලැබෙනවා.

   

References

පින්තූර:

  1. Unknown

  2. Unknown

Subscribe to This Blog
For the latest business insights and industry trends

Inside Access යනු වඩා දැනුම්වත් සංවාද වෙත සහාය දක්වමින් තොරතුරු ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කරගෙන Access සමාගම විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන වෙබ් අඩවියකි. පුද්ගලයන්ට, ව්‍යාපාරික සමාගම්වලට මෙන්ම සමස්ථ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවටම වැදගත් වන දැනුම් මූලාශ්‍රයක් ලෙස කටයුතු කිරීම උදෙසා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික යන දෙඅංශයේම ආයතන සමග අපි සමූපව කටයුතු කරන්නෙමු.