access_logo

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍ර‍ථම තොරතුරු බ්ලොග් අඩවිය. අනුග්‍රහය Access.

ISO 9001 ප්‍රමිතිකරණය: තත්ත්ව කළමනාකරණයේ විකාසනය

Senior Marketing Executive

Shathaka Navarathna

Senior Marketing Executive

ATSL International Pvt Ltd

 

පිළිගත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිකරණ ඔස්සේ තරගකාරී වාසියක් අත්කරගන්න සමාගම්වලට පුළුවන් (P1)

 

හැඳින්වීම

අද දවසේ තරගකාරී වෙළෙඳපොල තුළ, ප්‍රමිතිකරණය කියන්නේ සමාගම්වලට ඔවුන් යෙදී ඉන්නා තරගයේ කරට කර නිරත වෙන්නත් ගුණාත්මක පාරිභෝගිකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හා රඳවා තබාගැනීමටත් උදව් වන මිනුම් ලකුණක්. මේ ප්‍රමිතීන් සමාගමේ වත්මන් ක්‍රියාවලීන් වලංගු කිරීමක් (validation) හැටියට සැලකෙන අතර ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන හා සේවා පිළිබඳ තත්ත්ව සහතිකයක් ලෙස භාවිත වෙනවා. එම නිසා සැපයුම් දාමය දිගේ සිටින සමාගම්වලට සම්භාවනීය පාරිභෝගිකයින් ආකර්ෂණය කරගැනීමට ඉඩ සලසමින් ඔවුන් අලෙවි කරන දෙයට වඩා හොඳ මිල ගණන් තහවුරු කරගැනීමට මගපාදනවා.

මේ ප්‍රමිතීන් ඒ ඒ සමාගම ක්‍රියාත්මක වන ක්ෂේත්‍රය සඳහා සැකසී තිබෙනවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය යෝග්‍යතා වර්ධනය කරගැනීම සඳහා සමාගම්වලට පිළිපැදිය හැකි ICTAD, IEC, IEEE, ISO, ITU, SGS හා SLS වැනි ප්‍රමිතිකරණ බොහෝ ගණනක් තියෙනවා. මේ ප්‍රමිතීන් අතරින් ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය (International Organization for Standardization) විසින් සම්පාදනය කරනු ලැබූ ISO පද්ධති ලෝකයේ වඩාත්ම පිළිගත් පද්ධති හැටියට නොකඩවා සිය තත්ත්වය රැකගනිමින් තිබන බව දැකිය හැකියි (Perry Johnson Registrars, 2016). 2014 දී ලොව පුරා ISO සහතික මිලියන 1.6 කට වඩා නිකුත් කර තිබුණා. එය ඊට පෙර වසරට වඩා තරමක් ඉහළ අගයක් (International Organization for Standardization, 2016).

 

 

ticking boxes

යෝග්‍යතා කොටුව සලකුණු කිරීම (P2)

ISO 9001

ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය විසින් ප්‍රදානය කෙරෙන ප්‍රමිතීන් අතරින් ISO 9001 සහතිකය කියන්නේ ව්‍යාපාරික සමාගම්වලට ඒවායේ ප්‍රමාණය හෝ ක්‍රියාත්මක වන ක්ෂේත්‍රය නොතකා තම ක්‍රියාවලීන් සංවිධානය කරගැනීමට හා නොකඩවා ඒවා දියුණු කරගැනීමට මග පෙන්වන තත්ත්ව කළමනාකරණ ප්‍රමිතියක්. එමගින් සිදු කරන්නේ ව්‍යුහය, වගකීම් හා ක්‍රියාපටිපාටීන් සමාලෝචනය කිරීමෙහිලා ක්‍රියාවලීන්ට නැඹුරු (process oriented) ප්‍රවේශයකිනුයි. මේ ප්‍රමිතීන් ආයතනයක පවිත්‍රතාව, පිළිවෙල, කාලානුගතිත්වය (නියමිත වේලාවට වැඩ කිරීම) හා ආරක්ෂාව ඇතුළු බොහෝ පැති දෙස බලනවා (Hens, 2015). නිදසුනක් වශයෙන් කල් ඉකුත් වූ දේවල් බැහැර කිරීම (පිරිසිදු බවට අදාළව), ඒ ඒ උපකරණ තිබෙන ස්ථානය වාර්තාගත කරගැනීම (පිළිවෙල හා සම්බන්ධව) හා තොග රැස් කරන ප්‍රදේශ සලකුණු කිරීම (ආරක්ෂාවට අදාළව) වැනි ගුණාත්මක බව හා බැඳුණු බොහෝ සාධක හඳුනාගෙන පවත්වාගෙන යාම මෙහිදී අවශ්‍යයි.

එවැනි ප්‍රමිතීන් සාක්ෂාත් කරගැනීමට හා පවත්වාගෙන යාමට නම් සමාගම, එහි කළමනාකාරීත්වය හා එහි සේවකයින් කියන පාර්ශ්වවලින් අඛණ්ඩ කැප වීමක් අවශ්‍ය කෙරෙනවා. විශේෂයෙන්ම කළමනාකාරීත්වය මේ ප්‍රමිතීන් අත්පත් කරගැනීමට හා පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය නිසි පියවර ගෙන තිබෙන බවට වගබලාගත යුතුයි. පවතින ක්‍රියා පටිපාටීන් උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම (උසස් කිරීම) සඳහා විශේෂඥයින් සම්බන්ධ කරගැනීම, මේ ප්‍රමිතීන් සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙන නව භාවිතයන් පිළිබඳ සන්නිවේදනය කිරීමට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සම්පාදනය (වර්ධනය) කිරීම හා දැනට සිටින සේවකයින් එම භාවිතයන්ට හුරු කිරීම යනාදිය මේ පියවරවලට ඇතුළත් වෙන්න පුලුවන්. විගණනය හා කළමනාකරණ විමර්ශන මඟින් ආයතනයේ ප්‍රගතිය නොකඩවා තක්සේරු කිරීම මඟින් මේ පියවරවලට පිටුබලය සැපයීම අවශ්‍යයි.

 

 

porter's value chain

පෝටර්ගේ අගය දාමය (Porter’s Value Chain) ප්‍රාථමික හා ද්විතියික මෙහෙයුම් තුළට නිෂ්පාදිතයක් අලෙවි කිරීම සඳහා ආයතනයක කාර්ය පටිපාටිය විදහා දක්වනවා (P3)

ප්‍රමිතිකරණයේ වාසි

කලින් සඳහන් කළ විදිහට, ISO 9001 ප්‍රමිතිකරණය මගින් ආයතනයක පවිත්‍රතාව, පිළිවෙල, කාලානුගතිත්වය (වේලාවට වැඩ කිරීම), ආරක්ෂාව හා ප්‍රමිතිගත ක්‍රියාපටිපාටීන් (standard operating procedures - SOPs) ඇතුළු පැති ගණනාවක් වැඩිදියුණු වෙනවා. මෙය ඉහත රූපයේ පෙන්වා ඇති පෝටර්ගේ අගය දාමය සමග සම්බන්ධ කිරීමෙන්, ආයතනයකට අවශ්‍ය නිපුණතාවන් ගණනාවක්ම ISO 9001මගින් ගෙන එනවා. මේ සඳහා සියලු ප්‍රාථමික හා සහායක ක්‍රියාකාරකම් අඛණ්ඩව ISO ප්‍රමිතියට අනුකූලව පැවත තිබීම අවශ්‍යයි.

විවිධ ISO ක්‍රියාකාරකම්වලින් විවිධ ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා; නිදසුනක් වශයෙන් භෞතික සම්පත්, පාර්ශ්වකරුවන්ට ලබා දෙන්නේ මානසික ධාරණාවක්. ඒ අතර මෙහෙයුම් ක්‍රියාපටිපාටීන් විධිමත් කිරීමෙන් ආයතනයේ භාවිතයන්ට තිරසාර බවක් ලැබෙනවා. කෙටි කාලීනව, මානසික ධාරණා කෙරෙහි බලපාන ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවට ආයතන තමන්ගේ මෙහෙයුම්වල තිරසාර බව ඇති කරන ක්‍රියාකාරකම්වලට වැඩි බරක් දීම අවශ්‍යයි. ඒ අතර දිගු කාලීනව, ආයතනයක සෑම තලයක්ම මේ ප්‍රමිතීන් පිළිපැදීමට යොමු කිරීම සඳහා, මේ පැති දෙකේම සංකලනයක් අත්‍යවශ්‍යයි.

 

 

compliance

අලුත් ප්‍රමිතීන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නිකම්ම කොටු තුළ කතිරය සලකුණු කිරීම වෙනුවට ඒවා ක්‍රියාත්මක වන සන්දර්භය අවබෝධ කරගැනීමට සමීප අවධානයක් යොමු කිරීමයි (P4)

ISO 9001:2015

අලුත් ISO 9001 ප්‍රමිතිය යාවත්කාල කර ඇත්තේ වඩා ගතික ව්‍යාපාරික පරිසරයකට සරිලන විදිහටයි. මේ අරමුණ ඇතුව එය පහත දැක්වෙන අංශ ගැන විශාල අවධානයක් යොමු කරනවා:

නායකත්වයට සම්බන්ධ වීම - ඉහළ තලයේ කණමනාකරණය අදාළ ආයතනයේ තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතියට (quality management system – QMS) ඍජුවම සම්බන්ධ වීම ISO 9001:2015 ප්‍රමිතියෙන් අපේක්ෂා කෙරෙනවා. මේ සඳහා කළමනාකාරීත්වය ආයතනයේ තත්ත්ව කළමනාකරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම භාරගැනීම අවශ්‍යයි. එසේම තම පිළිවෙත්, ක්ෂේත්‍රයේ සන්දර්භයට හා ව්‍යාපාරයේ මූලෝපායික දිශානතියට ගැළපෙන බවට සහතික කරමින් එහි ඵලදායකත්වය ගැන වගකිව යුතුයි(1)

ඔබේ ව්‍යාපාරය සන්දර්භගත කිරීම - තම තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය වර්ධනය කිරීමේදී ආයතනවලට ඒවා ක්‍රියාත්මක වන නිශ්චිත සන්දර්භය සැලකිල්ලට ගැනීමත් අලුත් ප්‍රමිතිය සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙනවා. තමන්ගේ ක්ෂේත්‍රයේ පමණක් නෙවෙයි, තම සැපයුමකරුවන්ගේ, පාරිභෝගිකයින්ගේ, කොටස්කරුවන්ගේ, ව්‍යවස්ථාදායක ව්‍යුහයන්ගේ හා පුළුල් සමාජයේ වර්ධනය වෙන ප්‍රවණතා සැලකිල්ලට ගන්නත් ඒවා සමග වැඩ කරන්නත් ආයතනවලට සිදු වෙනවා. මෙමගින් ආයතනවලට හැකි වෙනවා හානිකර තාක්ෂණයන් හා ව්‍යාපාර භාවිතයන් නිසා අමාරුවේ නොවැටී වෙනස් වන අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලව ඒවා හටගන්නා විට ක්‍රියාත්මක වෙන්න. (2)

අවදානම හා අවස්ථාවන් හඳුනාගැනීම - අසාර්ථක වන ආකාරය සහ එහි බලපෑම පිළිබඳ විශ්ලේෂණය (FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS – FMEA) වැනි ක්‍රමවේද යොදාගනිමින් විධිමත් අවදානම් විශ්ලේෂණයක් සිදු කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම සඳහා අලුත් ප්‍රමිතිය විසින් ආයතන දිරිමත් කරනවා. එවැනි විශ්ලේෂණයකින් වර්තමාන ව්‍යාපාරික භාවිතයන් නිසා පැනනැගිය හැකි සියලු විභව අභියෝග සිතියම්ගත වෙනවා. FMEA මුලින්ම ක්‍රියාත්මක කෙරුණේ 1940 ගණන්වල එක්සත් ජනපද මිලිටරිය විසින් වුණත් එතැන් සිට ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක නිෂ්පාදකයින් එය යොදාගෙන තිබෙනවා. මෙය සැලැස්මක, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක හා ව්‍යාපාර භාවිතයක හෝ සේවාවක සියලු විභව අසාර්ථකත්වයන් හඳුනාගැනීම සඳහා වූ පියවරෙන් - පියවර ගමන් කරන ප්‍රවේශයක්.

“අසාර්ථක වීමේ ආකාර” (Failure Modes) යන්නෙන් අදහස් වෙන්නේ කිසියම් දෙයක් අසාර්ථක විය හැකි මාර්ගයි. එය හුදෙක් විභව අසාර්ථකත්වයක් පමණක් වෙන්නත් පුලුවන්. “බලපෑම් විශ්ලේෂණය” (Effects Analysis) කියන්නේ එවැනි අසාර්ථකත්වයකින් හටගන්නා බලපෑම අවබෝධ කරගැනීමයි. සැලසුම්කරණය අතරතුරදී අසාර්ථකත්වයන් වළක්වාගැනීමටත්, මෙහෙයුම අතරතුරදී පාලනය පවත්වාගැනීමට, ඇගැයුමට හා ක්‍රියාත්මක කර ඇති භාවිතයන් වඩා ප්‍රශස්ත මට්ටම් කරා වෙනස් කිරීමටත් FMEA භාවිත කෙරෙනවා. (3)

 

 

winning market share

අද ව්‍යාපාර ලෝකය මුදුනට නැග සිටීම යන්නෙන් අදහස් වෙන්නේ තරගකාරීත්වය අභිමුව ඉදිරියෙන් සිටිමින් නොකඩවා පරිණාමය වීමයි (P5)

නිගමනය

අලුත් ISO 9001 ප්‍රමිතිය, ආයතනවලට සිය තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති විශ්ලේෂණය කරමින් වෙනස්කම් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය උච්ච අධිෂ්ඨානය අවධාරණය කරනවා. හානිකර තාක්ෂණයන් හා ක්‍රියාවලීන්ගේ වේගවත් වර්ධනය සැලකිල්ලට ගනිද්දී තත්ත්ව කළමනාකරණය කියන්නේ පවතින ප්‍රමිතීන් තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාම වෙනුවට, නොකඩවා ඒවා විකාසනය කිරීමයි. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මේ ප්‍රමිතිය, ආයතනවලට තමන් වටා සිදු වන වෙනස්කම් තක්සේරු කරගැනීම සඳහා පදනමක් සම්පාදනය කරන්නේ මේ වෙනසට මුහුණ දීම සඳහා පැහැදිලි ඉලක්ක සහිත උචිත මූලෝපායක් හා මේ ඉලක්ක කරා තම ප්‍රගතිය තක්සේරු කරගත හැකි වැඩ රාමුවක් හඳුනාගනිමිනුයි.

   
Access
Subscribe to This Blog
For the latest business insights and industry trends

Inside Access යනු වඩා දැනුම්වත් සංවාද වෙත සහාය දක්වමින් තොරතුරු ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කරගෙන Access සමාගම විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන වෙබ් අඩවියකි. පුද්ගලයන්ට, ව්‍යාපාරික සමාගම්වලට මෙන්ම සමස්ථ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවටම වැදගත් වන දැනුම් මූලාශ්‍රයක් ලෙස කටයුතු කිරීම උදෙසා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික යන දෙඅංශයේම ආයතන සමග අපි සමූපව කටයුතු කරන්නෙමු.